0

Πολιτική παράδοσης & επιστροφών

Παράδοση παραγγελίας στη διεύθυνση που υποδεικνύει ο Πελάτης (Παράδοση)

Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει το πεδίο «Παράδοση» για να πραγματοποιήσει μια παραγγελία, η οποία θα παραδοθεί στη διεύθυνση που υποδεικνύεται από αυτόν (υπό την προϋπόθεση ότι οποιοδήποτε από τα καταστήματα The Smashers παραδίδει στη συγκεκριμένη διεύθυνση).
Ο χρόνος που απαιτείται για την παράδοση μιας παραγγελίας μπορεί να κυμαίνεται από 20 έως 55 λεπτά μετά την υποβολή και αποδοχή της παραγγελίας από το κατάστημα. Το προαναφερόμενο χρονικό πλαίσιο είναι ενδεικτικό και μπορεί περιστασιακά να διαφέρει από τον χρόνο παράδοσης που εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα. Επιπλέον, η εμφάνιση των χρονικών πλαισίων αποσκοπεί στην καλύτερη εξυπηρέτηση και διευκόλυνση του χρήστη και σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτική για το Katsika Bostanic Gourmet.To Katsika Bostanic Gourmet δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν – για οποιονδήποτε λόγο – να παραδοθεί παραγγελία εντός του προαναφερθέντος χρονικού πλαισίου.
Ο Πελάτης θα είναι παρών στο σημείο παράδοσης που θα υποδείξει κατά τη διαδικασία της παραγγελίας, την καθορισμένη ώρα για να παραλάβει την παραγγελία του. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν είναι παρών στο σημείο παράδοσης ή/και προσβάσιμος για περισσότερο από 5 λεπτά, το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία. Στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης δεν μπορεί να υπαναχωρήσει ή να ζητήσει αντικατάσταση/ακύρωση της παραγγελίας του.

Λήψη παραγγελίας από το κατάστημα (παραλαβή)

Ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει το πεδίο «Take Away» για να κάνει μια παραγγελία, η οποία θα παραληφθεί αμέσως από το επιλεγμένο κατάστημα Katsika Bostanic Gourmet.
Ως «άμεση λήψη» ορίζεται η παραλαβή της Παραγγελίας από τον Πελάτη εντός χρονικού διαστήματος 30 λεπτών από την υποβολή της παραγγελίας και την αποδοχή της από το κατάστημα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) ασυνέπεια μεταξύ της παραγγελίας και των προϊόντων που παραδόθηκαν
(β) η ποιότητα των παραδοθέντων προϊόντων διακυβεύεται, ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει το ισοδύναμο της παραγγελίας σε είδος (π.χ. αντικατάσταση των προϊόντων ή εκπτωτικό κουπόνι για την επόμενη παραγγελία του).
Στις προαναφερθείσες περιπτώσεις και όταν η παραγγελία πρόκειται να παραδοθεί σε διεύθυνση που έχει επιλέξει ο Πελάτης (Delivery), ο Πελάτης θα επικοινωνήσει αμέσως με το κατάστημα είτε μέσω email στο info@katsikabostanicgourmet.gr είτε καλώντας το κατάστημα, προκειμένου να αναφέρει το περιστατικό, να λάβει επιβεβαίωση και να ενημερωθεί για την αποζημίωση σε είδος.
Αντίστοιχα, σε περιπτώσεις που η παραγγελία πρόκειται να παραληφθεί από τον ίδιο τον Πελάτη (Take Away), ο Πελάτης θα ενημερώσει τον υπεύθυνο του καταστήματος τη στιγμή που θα λάβει την παραγγελία, προκειμένου να ενημερωθεί για τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την αποζημίωση στο είδος.

Πολιτική ακύρωσης

Πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής και την υποβολή της παραγγελίας του, ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει την παραγγελία του, αφαιρώντας ποσότητες προϊόντων από το καλάθι του. Σε περιπτώσεις που ο Πελάτης έχει ολοκληρώσει την υποβολή της παραγγελίας του, μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία μόνο τηλεφωνικά με το κατάστημα και μόνο εάν (α) η παραγγελία δεν έχει ακόμη διεκπεραιωθεί & (β) δεν έχει εκδοθεί εμπορικό έγγραφο.
Σε περίπτωση ακύρωσης παραγγελίας, για την οποία έχει επιλεγεί πιστωτική κάρτα ως τρόπος πληρωμής, η χρέωση θα ακυρώνεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον υπεύθυνο του καταστήματος.
Σε περίπτωση που μια παραγγελία δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας, διακοπής ρεύματος, τεχνικού ζητήματος, κακών καιρικών συνθηκών ή άλλων σοβαρών λόγων, ο Πελάτης ενημερώνεται τηλεφωνικά και η παραγγελία του ακυρώνεται.

Up icon